معامله 400 میلیارد ریال انواع فرآورده‌های هیدروکربوری در بازار فیزیکی

معامله 400 میلیارد ریال انواع فرآورده‌های هیدروکربوری در بازار فیزیکی
طی روز کاری جاری (سه‌شنبه 15 اسفند 96) در بازار فیزیکی، کالاهای سی اس او پالایش نفت شازند و برش سنگین پتروشیمی نفت شازند، متانول پتروشیمی شیراز، حلال 410 پالایش نفت آبادان و پنتان پلاس پتروشیمی پارس در رینگ داخلی و هیدروکربن سبک ساینا شیمی بهشت، آیزوفید پالایش نفت تبریز و گاز مایع پالایش گاز سرخون و قشم در رینگ بین الملل عرضه خواهند شد.

معامله 400 میلیارد ریال انواع فرآورده‌های هیدروکربوری در بازار فیزیکی

طی روز کاری جاری (سه‌شنبه 15 اسفند 96) در بازار فیزیکی، کالاهای سی اس او پالایش نفت شازند و برش سنگین پتروشیمی نفت شازند، متانول پتروشیمی شیراز، حلال 410 پالایش نفت آبادان و پنتان پلاس پتروشیمی پارس در رینگ داخلی و هیدروکربن سبک ساینا شیمی بهشت، آیزوفید پالایش نفت تبریز و گاز مایع پالایش گاز سرخون و قشم در رینگ بین الملل عرضه خواهند شد.
معامله 400 میلیارد ریال انواع فرآورده‌های هیدروکربوری در بازار فیزیکی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author