معامله 111 هزار تن انواع فرآورده های نفت و گاز

معامله 111 هزار تن انواع فرآورده های نفت و گاز
در جلسه معاملاتی امروز (دوشنبه 16 مردادماه 96) کالاهای آیزوریسایکل، نفتای سنگین تصفیه نشده و بلندینگ نفتا حلال 410 و حلال 404 پالایش نفت تبریز، برش سنگین و سوخت کوره سبک پتروشیمی تبریز، متانول پتروشیمی زاگرس، نفتای سنگین پالایش نفت تهران و ریفورمیت پتروشیمی بوعلی سینا در رینگ داخلی و حلال 402 پالایش نفت اصفهان در رینگ بین‌الملل عرضه خواهند شد.

معامله 111 هزار تن انواع فرآورده های نفت و گاز

در جلسه معاملاتی امروز (دوشنبه 16 مردادماه 96) کالاهای آیزوریسایکل، نفتای سنگین تصفیه نشده و بلندینگ نفتا حلال 410 و حلال 404 پالایش نفت تبریز، برش سنگین و سوخت کوره سبک پتروشیمی تبریز، متانول پتروشیمی زاگرس، نفتای سنگین پالایش نفت تهران و ریفورمیت پتروشیمی بوعلی سینا در رینگ داخلی و حلال 402 پالایش نفت اصفهان در رینگ بین‌الملل عرضه خواهند شد.
معامله 111 هزار تن انواع فرآورده های نفت و گاز

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author