معامله نخستین گواهی سپرده کالایی صنعت پتروشیمی در بورس کالا

معامله نخستین گواهی سپرده کالایی صنعت پتروشیمی در بورس کالا
هر گواهی سپرده کالایی محصول پلی اتیلن سنگین بادی به قیمت ۵۶ هزار و ۶۰۰ ریال مورد معامله قرار گرفت و ۴۴ هزار گواهی معادل ۴۴ هزار کیلوگرم (۴۴تن) از این محصول در بازار دادوستد شد و ارزش معاملاتی بیش از دو میلیارد و ۴۹۰ میلیون ریال را رقم زد.

معامله نخستین گواهی سپرده کالایی صنعت پتروشیمی در بورس کالا

هر گواهی سپرده کالایی محصول پلی اتیلن سنگین بادی به قیمت ۵۶ هزار و ۶۰۰ ریال مورد معامله قرار گرفت و ۴۴ هزار گواهی معادل ۴۴ هزار کیلوگرم (۴۴تن) از این محصول در بازار دادوستد شد و ارزش معاملاتی بیش از دو میلیارد و ۴۹۰ میلیون ریال را رقم زد.
معامله نخستین گواهی سپرده کالایی صنعت پتروشیمی در بورس کالا

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author