معامله بیش از 500 میلیارد ریال انواع فرآورده هیدروکربوری در بازار فیزیکی

معامله بیش از 500 میلیارد ریال انواع فرآورده هیدروکربوری در بازار فیزیکی
از نکات مهم عرضه های این روز می‌توان به معامله بیش از 10 هزار تن میعانات گازی پالایش گاز ایلام و بیش از 5 هزار تن گاز مایع پالایش نفت لاوان در رینگ داخلی اشاره کرد.

معامله بیش از 500 میلیارد ریال انواع فرآورده هیدروکربوری در بازار فیزیکی

از نکات مهم عرضه های این روز می‌توان به معامله بیش از 10 هزار تن میعانات گازی پالایش گاز ایلام و بیش از 5 هزار تن گاز مایع پالایش نفت لاوان در رینگ داخلی اشاره کرد.
معامله بیش از 500 میلیارد ریال انواع فرآورده هیدروکربوری در بازار فیزیکی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author