معاملات کشف پریمیوم به زودی راه اندازی می شود

معاملات کشف پریمیوم به زودی راه اندازی می شود
در معاملات کشف پریمیوم مقدار معینی از مابه‌التفاوت قیمت مبنای کالا مورد توافق طرفین معامله قرار می‌گیرد و طرفین متعهد می‌شوند که کالا را در زمان مشخصی بر اساس قیمت نهایی که فرمولی از قیمت مبنا به‌علاوه مابه‌التفاوت توافق شده است، معامله کنند.

معاملات کشف پریمیوم به زودی راه اندازی می شود

در معاملات کشف پریمیوم مقدار معینی از مابه‌التفاوت قیمت مبنای کالا مورد توافق طرفین معامله قرار می‌گیرد و طرفین متعهد می‌شوند که کالا را در زمان مشخصی بر اساس قیمت نهایی که فرمولی از قیمت مبنا به‌علاوه مابه‌التفاوت توافق شده است، معامله کنند.
معاملات کشف پریمیوم به زودی راه اندازی می شود

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author