معاملات پرنوسان در بازار نیجریه

معاملات پرنوسان در بازار نیجریه
تغییرات قیمت سهام در بورس نیجریه نشان می دهد که به ازای هر سهم منفی یک سهم مثبت در این بازار داد و ستد می شود.

معاملات پرنوسان در بازار نیجریه

تغییرات قیمت سهام در بورس نیجریه نشان می دهد که به ازای هر سهم منفی یک سهم مثبت در این بازار داد و ستد می شود.
معاملات پرنوسان در بازار نیجریه

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author