مستر کارت به ایران آمد

مستر کارت به ایران آمد
مستر کارت به ایران آمد. حداکثر اعتبار این کارت ها که شامل طرح های طلایی، نقره‌ای و برنزی است روزانه بالغ بر 10 هزار دلار است و شهروندان می‌توانند برای خریدهای خارجی از آن استفاده کنند.

مستر کارت به ایران آمد

مستر کارت به ایران آمد. حداکثر اعتبار این کارت ها که شامل طرح های طلایی، نقره‌ای و برنزی است روزانه بالغ بر 10 هزار دلار است و شهروندان می‌توانند برای خریدهای خارجی از آن استفاده کنند.
مستر کارت به ایران آمد

کیمیا دانلود

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author