مستر کارت با ایران ارتباط ندارد

مستر کارت با ایران ارتباط ندارد
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات روز گذشته در حاشیه افتتاح پروژه های سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) همزمان با هفته دولت به حاشیه های فعالیت مسترکارت در ایران اشاره و عنوان کرد: ویژن کارت ایرانیان در زمینه ارائه کارت های اعتباری بین المللی با شرکت پست جمهوری اسلامی ایران همکاری خواهد کرد.

مستر کارت با ایران ارتباط ندارد

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات روز گذشته در حاشیه افتتاح پروژه های سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) همزمان با هفته دولت به حاشیه های فعالیت مسترکارت در ایران اشاره و عنوان کرد: ویژن کارت ایرانیان در زمینه ارائه کارت های اعتباری بین المللی با شرکت پست جمهوری اسلامی ایران همکاری خواهد کرد.
مستر کارت با ایران ارتباط ندارد

بازی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author