مراسم نکوداشت پنجاه سالگی بازار سرمایه

مراسم نکوداشت پنجاه سالگی بازار سرمایه
صبح امروز هشتم بهمن ماه ۱۳۹۶، مراسم نکوداشت پنجاهمین سالروز فعالیت بازار سرمایه در محل سالن اجلاس با حضور مدیران و‌ پیشکسوتان بازار سرمایه برگزار شد.

مراسم نکوداشت پنجاه سالگی بازار سرمایه

صبح امروز هشتم بهمن ماه ۱۳۹۶، مراسم نکوداشت پنجاهمین سالروز فعالیت بازار سرمایه در محل سالن اجلاس با حضور مدیران و‌ پیشکسوتان بازار سرمایه برگزار شد.
مراسم نکوداشت پنجاه سالگی بازار سرمایه

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author