مخالفت دولت و مجلس با خروج پتروشیمی ها از بورس و بازگشت رانت به بازار

مخالفت دولت و مجلس با خروج پتروشیمی ها از بورس و بازگشت رانت به بازار
پورابراهیمی گفت: چارچوب معاملات در بورس کالای ایران مشخص است و این بازار کالایی منسجم، بر پایه شفافیت بنا شده و اینکه عده ای با بهانه های مختلف به دنبال خروج بخشی از محصولات از بورس کالا هستند به هیچ عنوان قابل قبول نیست.

مخالفت دولت و مجلس با خروج پتروشیمی ها از بورس و بازگشت رانت به بازار

پورابراهیمی گفت: چارچوب معاملات در بورس کالای ایران مشخص است و این بازار کالایی منسجم، بر پایه شفافیت بنا شده و اینکه عده ای با بهانه های مختلف به دنبال خروج بخشی از محصولات از بورس کالا هستند به هیچ عنوان قابل قبول نیست.
مخالفت دولت و مجلس با خروج پتروشیمی ها از بورس و بازگشت رانت به بازار

ورزش و زندگی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author