قیمت نفت به 50 دلار رسید

قیمت نفت به 50 دلار رسید
قیمت نفت در معاملات بورس نیویورک با رشد 0.5 درصدی همراه شد در حالی که در 6 جلسه قبلی معاملاتی جمعا با رشد 9.6 همراه شده بود.

قیمت نفت به 50 دلار رسید

قیمت نفت در معاملات بورس نیویورک با رشد 0.5 درصدی همراه شد در حالی که در 6 جلسه قبلی معاملاتی جمعا با رشد 9.6 همراه شده بود.
قیمت نفت به 50 دلار رسید

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author