قیمت‌ها همچنان در مدار ثبات

قیمت‌ها همچنان در مدار ثبات
در معاملات امروز یکشنبه 96.05.01 در بازار برق بورس انرژی ، 605,000 کیلووات برق به ارزش 5 میلیارد و 3 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت که نسبت به روز معاملاتی گذشته با افزایش 39 درصدی همراه شد.

قیمت‌ها همچنان در مدار ثبات

در معاملات امروز یکشنبه 96.05.01 در بازار برق بورس انرژی ، 605,000 کیلووات برق به ارزش 5 میلیارد و 3 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت که نسبت به روز معاملاتی گذشته با افزایش 39 درصدی همراه شد.
قیمت‌ها همچنان در مدار ثبات

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author