قرعه هفتمین عرضه اولیه امسال فرابورس به «زشگزا» افتاد

قرعه هفتمین عرضه اولیه امسال فرابورس به «زشگزا» افتاد
فرابورس در سال جاری تا کنون میزبان عرضه اولیه سهام شرکت‌های مبین وان کیش، هتل پارسیان کوثر اصفهان، تولید و صادرات ریشمک، لیزینگ ایران شرق، آسیا سیر ارس و شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی بوده و فردا نیز هفتمین عرضه اولیه فرابورس رقم می‌خورد.

قرعه هفتمین عرضه اولیه امسال فرابورس به «زشگزا» افتاد

فرابورس در سال جاری تا کنون میزبان عرضه اولیه سهام شرکت‌های مبین وان کیش، هتل پارسیان کوثر اصفهان، تولید و صادرات ریشمک، لیزینگ ایران شرق، آسیا سیر ارس و شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی بوده و فردا نیز هفتمین عرضه اولیه فرابورس رقم می‌خورد.
قرعه هفتمین عرضه اولیه امسال فرابورس به «زشگزا» افتاد

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author