قرارداد اختیار معامله سکه سررسید در بورس کالا راه اندازی شد

قرارداد اختیار معامله سکه سررسید در بورس کالا راه اندازی شد
مطابق بند ۱۷ مشخصات قرارداد اختیار معامله سکه طلا در شرکت بورس کالا، قراردادهای اختیار خرید و فروش سکه طلا، سررسید تیرماه ۱۳۹۷ از روز گذشته (شنبه) به شرح زیر راه‌اندازی شد.

قرارداد اختیار معامله سکه سررسید در بورس کالا راه اندازی شد

مطابق بند ۱۷ مشخصات قرارداد اختیار معامله سکه طلا در شرکت بورس کالا، قراردادهای اختیار خرید و فروش سکه طلا، سررسید تیرماه ۱۳۹۷ از روز گذشته (شنبه) به شرح زیر راه‌اندازی شد.
قرارداد اختیار معامله سکه سررسید در بورس کالا راه اندازی شد

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author