فعال شدن بانک ایران و ونزوئلا با مشارکت بخش خصوصی

فعال شدن بانک ایران و ونزوئلا با مشارکت بخش خصوصی
مسعود کرباسیان در خصوص طرح اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و ایجاد صندوق کارگشایی بخش خصوصی و دولت گفت: بجای تشکیل صندوق جدید، می توان با همکاری معاونت بانک و بیمه وزارت اقتصاد و سازمان بورس و تغییر اساسنامه بانک ایران و ونزوئلا، این بانک را فعال تر کرد.

فعال شدن بانک ایران و ونزوئلا با مشارکت بخش خصوصی

مسعود کرباسیان در خصوص طرح اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و ایجاد صندوق کارگشایی بخش خصوصی و دولت گفت: بجای تشکیل صندوق جدید، می توان با همکاری معاونت بانک و بیمه وزارت اقتصاد و سازمان بورس و تغییر اساسنامه بانک ایران و ونزوئلا، این بانک را فعال تر کرد.
فعال شدن بانک ایران و ونزوئلا با مشارکت بخش خصوصی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author