فروش 4700 تن شکر در بورس کالای ایران

فروش 4700 تن شکر در بورس کالای ایران
روز چهارشنبه 27 مرداد ماه، 4700 تن شکر سفید از سوی مشتریان در بورس کالای ایران خریداری شد.

فروش 4700 تن شکر در بورس کالای ایران

روز چهارشنبه 27 مرداد ماه، 4700 تن شکر سفید از سوی مشتریان در بورس کالای ایران خریداری شد.
فروش 4700 تن شکر در بورس کالای ایران

شهر خبر

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author