فاینکس، ملاک سنجش بازار سرمایه

فاینکس، ملاک سنجش بازار سرمایه
حامد سلطانی نژاد از ضرورت برگزاری فاینکس برای بازار سرمایه گفت و برنامه های بورس کالای ایران در یازدهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه را تشریح کرد.

فاینکس، ملاک سنجش بازار سرمایه

حامد سلطانی نژاد از ضرورت برگزاری فاینکس برای بازار سرمایه گفت و برنامه های بورس کالای ایران در یازدهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه را تشریح کرد.
فاینکس، ملاک سنجش بازار سرمایه

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author