عملکرد سبز بازار دوم/ گروه ارتباطات و اطلاعات؛ پیش‌قراول عرضه‌های اولیه امسال

عملکرد سبز بازار دوم/ گروه ارتباطات و اطلاعات؛ پیش‌قراول عرضه‌های اولیه امسال
با عرضه 10 درصد از سهام شرکت مبین وان کیش (معادل 10 میلیون سهم این شرکت) در نماد «اوان» به روش ثبت سفارش، عرضه‌های اولیه در سال جاری استارت خورد. هفته گذشته با جابه‌جایی 484 میلیون سهم به ارزش یک هزار و 118 میلیارد ریال، حجم و ارزش مبادلات در بازار دوم نسبت به هفته قبل از آن به ترتیب 35 و 2 درصد افزایش یافت.

عملکرد سبز بازار دوم/ گروه ارتباطات و اطلاعات؛ پیش‌قراول عرضه‌های اولیه امسال

با عرضه 10 درصد از سهام شرکت مبین وان کیش (معادل 10 میلیون سهم این شرکت) در نماد «اوان» به روش ثبت سفارش، عرضه‌های اولیه در سال جاری استارت خورد. هفته گذشته با جابه‌جایی 484 میلیون سهم به ارزش یک هزار و 118 میلیارد ریال، حجم و ارزش مبادلات در بازار دوم نسبت به هفته قبل از آن به ترتیب 35 و 2 درصد افزایش یافت.
عملکرد سبز بازار دوم/ گروه ارتباطات و اطلاعات؛ پیش‌قراول عرضه‌های اولیه امسال

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author