عرضه 19 میلیون ورقه «اخزا604» در 20 دی‌ماه

عرضه 19 میلیون ورقه «اخزا604» در 20 دی‌ماه
اسناد خزانه اسلامی با نماد اخزا604 که در بیستم مهر‌ماه امسال توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر شده، دارای مدت 25 ماهه است و بدین ترتیب در آبان‌ماه 1398 سررسید می‌شود.

عرضه 19 میلیون ورقه «اخزا604» در 20 دی‌ماه

اسناد خزانه اسلامی با نماد اخزا604 که در بیستم مهر‌ماه امسال توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر شده، دارای مدت 25 ماهه است و بدین ترتیب در آبان‌ماه 1398 سررسید می‌شود.
عرضه 19 میلیون ورقه «اخزا604» در 20 دی‌ماه

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author