عرضه 160 هزار تن انواع فرآورده نفتی در بازار فیزیکی بورس انرژی

عرضه 160 هزار تن انواع فرآورده نفتی در بازار فیزیکی بورس انرژی
در جریان معاملات امروز در بازار فیزیکی بورس انرژی، کالاهای گاز مایع صنعتی، گاز بوتان، گاز پروپان و برش سنگین پتروشیمی بندرامام، آیزوفید، آیزوریسایکل، حلال 402 و حلال 404 پالایش نفت تبریز، حلال 400 پالایش نفت اصفهان و آیزوریسایکل پالایش نفت شیراز در رینگ داخلی و نفتای سنگین پالایش نفت لاوان در رینگ بین‌الملل عرضه خواهند شد.

عرضه 160 هزار تن انواع فرآورده نفتی در بازار فیزیکی بورس انرژی

در جریان معاملات امروز در بازار فیزیکی بورس انرژی، کالاهای گاز مایع صنعتی، گاز بوتان، گاز پروپان و برش سنگین پتروشیمی بندرامام، آیزوفید، آیزوریسایکل، حلال 402 و حلال 404 پالایش نفت تبریز، حلال 400 پالایش نفت اصفهان و آیزوریسایکل پالایش نفت شیراز در رینگ داخلی و نفتای سنگین پالایش نفت لاوان در رینگ بین‌الملل عرضه خواهند شد.
عرضه 160 هزار تن انواع فرآورده نفتی در بازار فیزیکی بورس انرژی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author