عرضه 110 هزار تن سنگ آهن دانه بندی در تالار صادراتی

عرضه 110 هزار تن سنگ آهن دانه بندی در تالار صادراتی
تالار صادراتی بورس کالای ایران روز سه شنبه 24 مرداد ماه میزبان عرضه 110 هزار تن سنگ آهن دانه بندی مجتمع سنگ آهن فلات مرکزی ایران است.

عرضه 110 هزار تن سنگ آهن دانه بندی در تالار صادراتی

تالار صادراتی بورس کالای ایران روز سه شنبه 24 مرداد ماه میزبان عرضه 110 هزار تن سنگ آهن دانه بندی مجتمع سنگ آهن فلات مرکزی ایران است.
عرضه 110 هزار تن سنگ آهن دانه بندی در تالار صادراتی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author