عرضه گندم در بورس کالا به کشاورزان دلگرمی می دهد

عرضه گندم در بورس کالا به کشاورزان دلگرمی می دهد
نماینده مردم هشترود و چاراویماق در مجلس شورای اسلامی به مزایای عرضه گندم در بورس کالا اشاره کرد و گفت: گندم یک کالای استراتژیک است و عرضه این محصول به صورت قیمت تضمینی در بورس کالای ایران به نفع گندم‌کاران خواهد بود.

عرضه گندم در بورس کالا به کشاورزان دلگرمی می دهد

نماینده مردم هشترود و چاراویماق در مجلس شورای اسلامی به مزایای عرضه گندم در بورس کالا اشاره کرد و گفت: گندم یک کالای استراتژیک است و عرضه این محصول به صورت قیمت تضمینی در بورس کالای ایران به نفع گندم‌کاران خواهد بود.
عرضه گندم در بورس کالا به کشاورزان دلگرمی می دهد

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author