عرضه گازوئیل به مقصد عراق در رینگ بین الملل

عرضه گازوئیل به مقصد عراق در رینگ بین الملل
امروز همچنین حلال 402 و نفت کوره 280 پالایش نفت تبریز، گاز مایع خام پالایش گاز ایلام، نفت گاز (گازوئیل) شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل از انبار نفت اصفهان به مقصد عراق در رینگ بین‌الملل بورس انرژی ایران مورد عرضه قرار خواهند گرفت.

عرضه گازوئیل به مقصد عراق در رینگ بین الملل

امروز همچنین حلال 402 و نفت کوره 280 پالایش نفت تبریز، گاز مایع خام پالایش گاز ایلام، نفت گاز (گازوئیل) شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل از انبار نفت اصفهان به مقصد عراق در رینگ بین‌الملل بورس انرژی ایران مورد عرضه قرار خواهند گرفت.
عرضه گازوئیل به مقصد عراق در رینگ بین الملل

کتابخانه فرهنگ

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author