عرضه ٢٨٨هزار تن شکر طی ٤٢روز اخیر در بورس کالا

عرضه ٢٨٨هزار تن شکر طی ٤٢روز اخیر در بورس کالا
معاون بازرگانی شرکت بازرگانی دولتی ایران با بیان اینکه از ۲۸۸ هزارتن شکر عرضه شده در بورس کالا، فقط حدود ۱۵۰ هزارتن آن به فروش رفته است،گفت: شرایط ایجاد شده در بازار به دلیل فشارهای تجار واردکننده است.

عرضه ٢٨٨هزار تن شکر طی ٤٢روز اخیر در بورس کالا

معاون بازرگانی شرکت بازرگانی دولتی ایران با بیان اینکه از ۲۸۸ هزارتن شکر عرضه شده در بورس کالا، فقط حدود ۱۵۰ هزارتن آن به فروش رفته است،گفت: شرایط ایجاد شده در بازار به دلیل فشارهای تجار واردکننده است.
عرضه ٢٨٨هزار تن شکر طی ٤٢روز اخیر در بورس کالا

پرشین موزیک

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author