عرضه محدود در بازار و استقبال خوب خریداران

عرضه محدود در بازار و استقبال خوب خریداران
در معاملات امروز شنبه 96.05.07 در بازار برق بورس انرژی ، 1,661,000 کیلووات برق به ارزش 8 میلیارد و 622 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت که نسبت به روز معاملاتی گذشته با افزایش 50 درصدی همراه شد.

عرضه محدود در بازار و استقبال خوب خریداران

در معاملات امروز شنبه 96.05.07 در بازار برق بورس انرژی ، 1,661,000 کیلووات برق به ارزش 8 میلیارد و 622 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت که نسبت به روز معاملاتی گذشته با افزایش 50 درصدی همراه شد.
عرضه محدود در بازار و استقبال خوب خریداران

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author