عرضه صادراتی ۵۵ هزار تن سنگ آهن دانه بندی از طریق بورس کالا

عرضه صادراتی ۵۵ هزار تن سنگ آهن دانه بندی از طریق بورس کالا
تالار فرآورده های نفتی و پتروشیمی نیز در این روز شاهد عرضه ۱۲۲ هزار و ۶۱۸ تن انواع قیر، وکیوم باتوم، مواد پلیمری و پارافین واکس است.

عرضه صادراتی ۵۵ هزار تن سنگ آهن دانه بندی از طریق بورس کالا

تالار فرآورده های نفتی و پتروشیمی نیز در این روز شاهد عرضه ۱۲۲ هزار و ۶۱۸ تن انواع قیر، وکیوم باتوم، مواد پلیمری و پارافین واکس است.
عرضه صادراتی ۵۵ هزار تن سنگ آهن دانه بندی از طریق بورس کالا

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author