عرضه شمش بلوم و تختالc دو فولادساز کشور

عرضه شمش بلوم و تختالc دو فولادساز کشور
تالار محصولات صنعتی و معدنی بورس کالای ایران روز چهارشنبه 20 امردادماه، عرضه تا 120 هزار تن تختالc و شمش بلوم فولادی را تجربه می کند.

عرضه شمش بلوم و تختالc دو فولادساز کشور

تالار محصولات صنعتی و معدنی بورس کالای ایران روز چهارشنبه 20 امردادماه، عرضه تا 120 هزار تن تختالc و شمش بلوم فولادی را تجربه می کند.
عرضه شمش بلوم و تختالc دو فولادساز کشور

label, , , , , , , , , , , , ,

About the author