عرضه سهام یک شرکت جدید بورسی در شهریورماه/ درخواست ایرانسل برای ورود به بازار سرمایه

عرضه سهام یک شرکت جدید بورسی در شهریورماه/ درخواست ایرانسل برای ورود به بازار سرمایه
معاون ناشران و اعضای بورس شرکت بورس از مراحل پایانی آماده سازی یک شرکت جدید برای عرضه در بورس خبر داد و گفت: در شهریور ماه، سهام یک شرکت تازه وارد، در بورس عرضه خواهد شد.

عرضه سهام یک شرکت جدید بورسی در شهریورماه/ درخواست ایرانسل برای ورود به بازار سرمایه

معاون ناشران و اعضای بورس شرکت بورس از مراحل پایانی آماده سازی یک شرکت جدید برای عرضه در بورس خبر داد و گفت: در شهریور ماه، سهام یک شرکت تازه وارد، در بورس عرضه خواهد شد.
عرضه سهام یک شرکت جدید بورسی در شهریورماه/ درخواست ایرانسل برای ورود به بازار سرمایه

عکس های جدید

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author