عرضه خودرو در بورس کالا؛ حذف سود غیر متعارف واسطه ها

عرضه خودرو در بورس کالا؛ حذف سود غیر متعارف واسطه ها
مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا درباره وضعیت مذاکره با رنو خاطرنشان کرد: مذاکرات در جریان است. البته ما در داخلی‌سازی محصول جدید خود تاکید زیادی داریم زیرا معتقدیم که عرضه خودرو در ایران باید به اشتغال‌زایی برای کارگران ایرانی و نه اروپایی منجر شود.

عرضه خودرو در بورس کالا؛ حذف سود غیر متعارف واسطه ها

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا درباره وضعیت مذاکره با رنو خاطرنشان کرد: مذاکرات در جریان است. البته ما در داخلی‌سازی محصول جدید خود تاکید زیادی داریم زیرا معتقدیم که عرضه خودرو در ایران باید به اشتغال‌زایی برای کارگران ایرانی و نه اروپایی منجر شود.
عرضه خودرو در بورس کالا؛ حذف سود غیر متعارف واسطه ها

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author