عرضه جدید اسناد خزانه اسلامی در فرابورس ایران

از مجموع 50 هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی پذیرفته شده در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران، تاکنون 26 هزار میلیارد ریال به 484 پیمانکار واگذار شده و عملیات واگذاری این اسناد به پیمانکاران تا پایان سال تا سقف 50 هزار میلیارد ریال توسط بانک ملی ایران ادامه خواهد داشت.

اتوبیوگرافی

مرجع سلامتی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author