عرضه بیش از ۱۲۹ هزار تن قیر، مواد پلیمری و گوگرد

عرضه بیش از ۱۲۹ هزار تن قیر، مواد پلیمری و گوگرد
امروز 17 هزار و ۲۵۰ تن قیر، عایق رطوبتی و گوگرد نیز در تالار صادراتی بورس کالای ایران عرضه می شود.

عرضه بیش از ۱۲۹ هزار تن قیر، مواد پلیمری و گوگرد

امروز 17 هزار و ۲۵۰ تن قیر، عایق رطوبتی و گوگرد نیز در تالار صادراتی بورس کالای ایران عرضه می شود.
عرضه بیش از ۱۲۹ هزار تن قیر، مواد پلیمری و گوگرد

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author