عرضه اخزا 606 مهم‌ترین رویداد فرابورسی هفته

عرضه اخزا 606 مهم‌ترین رویداد فرابورسی هفته
ارزش معاملات خرد بازار سهام با رسیدن به رقم 3 هزار و 371 میلیارد ریال، نسبت به هفته گذشته افزایش یافت که همچنان در ادامه روند هفته قبل، گروه محصولات شیمیایی در جایگاه نخست صنایع فرابورسی قرار دارد.

عرضه اخزا 606 مهم‌ترین رویداد فرابورسی هفته

ارزش معاملات خرد بازار سهام با رسیدن به رقم 3 هزار و 371 میلیارد ریال، نسبت به هفته گذشته افزایش یافت که همچنان در ادامه روند هفته قبل، گروه محصولات شیمیایی در جایگاه نخست صنایع فرابورسی قرار دارد.
عرضه اخزا 606 مهم‌ترین رویداد فرابورسی هفته

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author