عبور ارزش معاملات سال جاری بورس انرژی ایران از مرز 16 هزار میلیارد ریال

عبور ارزش معاملات سال جاری بورس انرژی ایران از مرز 16 هزار میلیارد ریال
در جلسه معاملاتی روز جاری (چهار‌شنبه 25 مردادماه 96) کالاهای آیزوریسایکل پالایش نفت بندرعباس و حلال 410 پالایش نفت آبادان در رینگ داخلی عرضه خواهند شد.

عبور ارزش معاملات سال جاری بورس انرژی ایران از مرز 16 هزار میلیارد ریال

در جلسه معاملاتی روز جاری (چهار‌شنبه 25 مردادماه 96) کالاهای آیزوریسایکل پالایش نفت بندرعباس و حلال 410 پالایش نفت آبادان در رینگ داخلی عرضه خواهند شد.
عبور ارزش معاملات سال جاری بورس انرژی ایران از مرز 16 هزار میلیارد ریال

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author