عاملی مهمتر از رفع تحریمها دلیل رشد بازار در پسابرجام ؛ موج جدید افزایش سرمایه ها

با اجرایی شدن برجام به نظر می رسد بسیاری از صنایعی که از رفع تحریم ها منتفع میشوند، آماده هستند تا برای استفاده از شرایط پسابرجام شروع به افزایش سرمایه کنند.

سایت استخدامی

فانتزی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author