ظرفیت بالای اقتصاد دیجیتال در تولید اشتغال

ظرفیت بالای اقتصاد دیجیتال در تولید اشتغال
رسول سرائیان در ارتباط تلفنی با استودیو بخش خبری ۲۱ شبکه یک سیما، اظهار داشت: بزرگترین مشخصه اقتصاد دیجیتال این است که با حداقل سرمایه هم قابلیت رشد و پیشرفت دارد.

ظرفیت بالای اقتصاد دیجیتال در تولید اشتغال

رسول سرائیان در ارتباط تلفنی با استودیو بخش خبری ۲۱ شبکه یک سیما، اظهار داشت: بزرگترین مشخصه اقتصاد دیجیتال این است که با حداقل سرمایه هم قابلیت رشد و پیشرفت دارد.
ظرفیت بالای اقتصاد دیجیتال در تولید اشتغال

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author