صورت های مالی 6 ماهه بیمه دانا منتشر شد

صورت های مالی 6 ماهه بیمه دانا منتشر شد
شرکت بیمه دانا در دوره شش ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 96 مبلغ 84 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت که نسبت به مدت مشابه سال قبل 22 درصد افزایش داشت.

صورت های مالی 6 ماهه بیمه دانا منتشر شد

شرکت بیمه دانا در دوره شش ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 96 مبلغ 84 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت که نسبت به مدت مشابه سال قبل 22 درصد افزایش داشت.
صورت های مالی 6 ماهه بیمه دانا منتشر شد

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author