صعود شاخص بورس

صعود شاخص بورس
امروز، بازار در شرایطی بازگشایی شد که شاهد برگزاری مجامع شرکت هایی هستیم که در روز های گذشته به دلایل مختلف به تعویق افتاده بود.

صعود شاخص بورس

امروز، بازار در شرایطی بازگشایی شد که شاهد برگزاری مجامع شرکت هایی هستیم که در روز های گذشته به دلایل مختلف به تعویق افتاده بود.
صعود شاخص بورس

اس ام اس جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author