صعود شاخص بورس به کانال 99 هزار واحد

صعود شاخص بورس به کانال 99 هزار واحد
نمادهای گسترش نفت و گاز پارسیان، سرمایه گذاری غدیر، گل گهر، ملی مس، سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی و چادرملو امروز بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص ثبت کردند.

صعود شاخص بورس به کانال 99 هزار واحد

نمادهای گسترش نفت و گاز پارسیان، سرمایه گذاری غدیر، گل گهر، ملی مس، سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی و چادرملو امروز بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص ثبت کردند.
صعود شاخص بورس به کانال 99 هزار واحد

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author