شاخص کل 1793 واحد بالا رفت

در داد و ستدهای روز جاری شاخص کل پس از استراحتی کوتاه دوباره جهشی قابل توجه را ثبت کرد.

free download movie

خبرگذاری خوزستان

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author