شاخص های جهانی به مدار صعود وارد شدند

شاخص های جهانی به مدار صعود وارد شدند
شاخص بازارهای سهام جهانی تحت تاثیر بالا رفتن سود در آسیا و افزایش اندک ارزش سهام اروپا و آمریکا به بالاترین مقدار خود رسید و رکورد زد و سهام انرژی آمریکا در شاخص اس اند پی۵۰۰ بیشترین سود را به‌دست آورد.

شاخص های جهانی به مدار صعود وارد شدند

شاخص بازارهای سهام جهانی تحت تاثیر بالا رفتن سود در آسیا و افزایش اندک ارزش سهام اروپا و آمریکا به بالاترین مقدار خود رسید و رکورد زد و سهام انرژی آمریکا در شاخص اس اند پی۵۰۰ بیشترین سود را به‌دست آورد.
شاخص های جهانی به مدار صعود وارد شدند

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author