شاخص رشدی آرام داشت

شاخص رشدی آرام داشت
در داد و ستدهای روز جاری شاخص کل بورس با رشدی 26 واحدی به رقم 77 هزار و 855 واحد رسید.

شاخص رشدی آرام داشت

در داد و ستدهای روز جاری شاخص کل بورس با رشدی 26 واحدی به رقم 77 هزار و 855 واحد رسید.
شاخص رشدی آرام داشت

دانلود آهنگ آذری

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author