شاخص در کانال ۹۸ هزار واحدی

شاخص در کانال ۹۸ هزار واحدی
در روند معاملات روز جاری تالار شیشه ای شاخص بورس با 652 واحد رشد به قله ۹۸ هزار و ۵۹6 واحد رسید و برای نخستین بار یک رقم تازه شکل داد.

شاخص در کانال ۹۸ هزار واحدی

در روند معاملات روز جاری تالار شیشه ای شاخص بورس با 652 واحد رشد به قله ۹۸ هزار و ۵۹6 واحد رسید و برای نخستین بار یک رقم تازه شکل داد.
شاخص در کانال ۹۸ هزار واحدی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author