سکوی چهاردهم تولید فولاد جهان زیر پاهای ایران

سکوی چهاردهم تولید فولاد جهان زیر پاهای ایران
ایران در ۶ ماهه ابتدایی امسال بالغ بر ۹ میلیون و ۹۴۷ هزار تن فولاد خام تولید کرده که ۱۳.۷ درصد بالاتر از میزان ثبت شده برای مدت مشابه سال قبل است. تولید فولاد خام ایران در نیمه اول سال ۲۰۱۶ بالغ بر ۸ میلیون و ۷۵۰ هزار تن بود. بدین ترتیب ایران بعد از کشورهای چین، ژاپن، هند، آمریکا، روسیه، کره جنوبی، آلمان، ترکیه، برزیل، ایتالیا، تایوان، اکراین و روسیه در رده چهاردهم تولید فولاد جهان قرار دارد.

سکوی چهاردهم تولید فولاد جهان زیر پاهای ایران

ایران در ۶ ماهه ابتدایی امسال بالغ بر ۹ میلیون و ۹۴۷ هزار تن فولاد خام تولید کرده که ۱۳.۷ درصد بالاتر از میزان ثبت شده برای مدت مشابه سال قبل است. تولید فولاد خام ایران در نیمه اول سال ۲۰۱۶ بالغ بر ۸ میلیون و ۷۵۰ هزار تن بود. بدین ترتیب ایران بعد از کشورهای چین، ژاپن، هند، آمریکا، روسیه، کره جنوبی، آلمان، ترکیه، برزیل، ایتالیا، تایوان، اکراین و روسیه در رده چهاردهم تولید فولاد جهان قرار دارد.
سکوی چهاردهم تولید فولاد جهان زیر پاهای ایران

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author