سبزپوشی آیفکس به مدد نمادهای پالایشی، پتروشیمی و فلزی

سبزپوشی آیفکس به مدد نمادهای پالایشی، پتروشیمی و فلزی
در جریان بازار امروز 11 دی ماه در مجموع بازارهای اول و دوم تعداد 174 میلیون سهم به ارزش بیش از 383 میلیارد ریال دادوستد شد و نماد «ذوب» با خرید و فروش 23.5 میلیون سهم به ارزش 19 میلیارد ریال در صدر این دو بازار ایستاد.

سبزپوشی آیفکس به مدد نمادهای پالایشی، پتروشیمی و فلزی

در جریان بازار امروز 11 دی ماه در مجموع بازارهای اول و دوم تعداد 174 میلیون سهم به ارزش بیش از 383 میلیارد ریال دادوستد شد و نماد «ذوب» با خرید و فروش 23.5 میلیون سهم به ارزش 19 میلیارد ریال در صدر این دو بازار ایستاد.
سبزپوشی آیفکس به مدد نمادهای پالایشی، پتروشیمی و فلزی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author