سایپا رکورد تولید را شکست

سایپا رکورد تولید را شکست
با تلاش گروه خودروسازی سایپا، همکاری قطعه سازان همکار و در راستای تاکیدات مدیر عامل گروه در خصوص افزایش تولید، این گروه خودروساز توانست در دی ماه سال جاری با تولید بیش از ۶۸۰۰۰ دستگاه خودرو، رکورد تولید ماهیانه خود را بعد از 6 سال بشکند.

سایپا رکورد تولید را شکست

با تلاش گروه خودروسازی سایپا، همکاری قطعه سازان همکار و در راستای تاکیدات مدیر عامل گروه در خصوص افزایش تولید، این گروه خودروساز توانست در دی ماه سال جاری با تولید بیش از ۶۸۰۰۰ دستگاه خودرو، رکورد تولید ماهیانه خود را بعد از 6 سال بشکند.
سایپا رکورد تولید را شکست

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author