زمان معاملات بازار سرمایه تغییری ندارد

زمان معاملات بازار سرمایه تغییری ندارد
بازار سرمایه (بورس ها و کارگزاری ها) طبق روال روزانه ، راس ساعت ۹ صبح، فعالیت خود را آغاز می کند.

زمان معاملات بازار سرمایه تغییری ندارد

بازار سرمایه (بورس ها و کارگزاری ها) طبق روال روزانه ، راس ساعت ۹ صبح، فعالیت خود را آغاز می کند.
زمان معاملات بازار سرمایه تغییری ندارد

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author