روند روبه رشد بازار سرمایه در سال 97 ادامه دارد/صنایع پیشرو در سال آتی

روند روبه رشد بازار سرمایه در سال 97 ادامه دارد/صنایع پیشرو در سال آتی
مصطفی امید قائمی با پیش بینی شرایط مثبت بازار سرمایه در سه ماه اول سال آینده گفت: به طور کلی سال 96 برای بازار سرمایه سال خوبی بود. افزایش نرخ ارز، رشد قیمت های جهانی محصولات پایه و شرایط خوب صنایع داخلی، باعث می شود چشم انداز بازار 97 مثبت باشد.

روند روبه رشد بازار سرمایه در سال 97 ادامه دارد/صنایع پیشرو در سال آتی

مصطفی امید قائمی با پیش بینی شرایط مثبت بازار سرمایه در سه ماه اول سال آینده گفت: به طور کلی سال 96 برای بازار سرمایه سال خوبی بود. افزایش نرخ ارز، رشد قیمت های جهانی محصولات پایه و شرایط خوب صنایع داخلی، باعث می شود چشم انداز بازار 97 مثبت باشد.
روند روبه رشد بازار سرمایه در سال 97 ادامه دارد/صنایع پیشرو در سال آتی

label, , , , , , , , , , , , ,

About the author