روند بررسی بودجه ۹۷ از فردا آغاز می‌شود

روند بررسی بودجه ۹۷ از فردا آغاز می‌شود
براساس برنامه‌ریزی‌هایی که انجام شده، قرار است مجلس در هفته آینده دستورکار دیگری نداشته باشد و فقط لایحه بودجه سال ۹۷ مورد بررسی قرار گیرد.

روند بررسی بودجه ۹۷ از فردا آغاز می‌شود

براساس برنامه‌ریزی‌هایی که انجام شده، قرار است مجلس در هفته آینده دستورکار دیگری نداشته باشد و فقط لایحه بودجه سال ۹۷ مورد بررسی قرار گیرد.
روند بررسی بودجه ۹۷ از فردا آغاز می‌شود

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author