رقابت خریداران برای خرید بیش از 9 هزار تن میعانات گازی

رقابت خریداران برای خرید بیش از 9 هزار تن میعانات گازی
از نکات مهم معاملات روز دوشنبه می‌توان به رقابت خریداران برای خرید بیش از 9 هزار تن میعانات گازی در رینگ داخلی بازار فیزیکی اشاره کرد.

رقابت خریداران برای خرید بیش از 9 هزار تن میعانات گازی

از نکات مهم معاملات روز دوشنبه می‌توان به رقابت خریداران برای خرید بیش از 9 هزار تن میعانات گازی در رینگ داخلی بازار فیزیکی اشاره کرد.
رقابت خریداران برای خرید بیش از 9 هزار تن میعانات گازی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author