رشد 6 شاخص منتخب بورس

رشد 6 شاخص منتخب بورس
امروز همه شاخص های بورس به جز شاخص آزاد شناور، رشد کردند. شاخص کل 89 واحد بالا رفت و به عدد 77هزار و 968 واحد رسید. شاخص های بازار اول و دوم به ترتیب 10 و 502 واحد رشد کردند. این در حالی بود که شاخص آزاد شناور 18 واحد افت کرد و تنها شاخص منفی بازار بود.

رشد 6 شاخص منتخب بورس

امروز همه شاخص های بورس به جز شاخص آزاد شناور، رشد کردند. شاخص کل 89 واحد بالا رفت و به عدد 77هزار و 968 واحد رسید. شاخص های بازار اول و دوم به ترتیب 10 و 502 واحد رشد کردند. این در حالی بود که شاخص آزاد شناور 18 واحد افت کرد و تنها شاخص منفی بازار بود.
رشد 6 شاخص منتخب بورس

اخبار کارگران

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author